THIẾT KẾ WEBSITE & CUNG CẤP THIẾT BỊ THÔNG DỊCH

Đội ngũ VLS mong muốn tận dụng kỹ thuật tân tiến nhằm giúp doanh nhân và người Việt tiết kiệm thời gian và phí tổn trong không gian kỹ thuật số.


Thiết kế website & bản địa hóa giao diện

Thiết kế website, logo, ứng dụng và bản địa hóa giao diện chuyên dành cho doanh nghiệp nhỏ và freelancer.


Cung cấp thiết bị thông dịch song song

Thông dịch viên sử dụng thiết bị kỹ thuật hỗ trợ sự kiện, huấn luyện, hội thảo, lễ cưới, lễ tang, hòa giải trọng tài pháp lý, tham vấn luật sư vụ kiện.


Hiệp Hội Thông Dịch Viên Chuyên Nghiệp

Đội ngũ thông dịch viên của VLS tuân thủ theo các Quy tắc Đạo đức và Hành nghề chuyên nghiệp.