THIẾT KẾ WEBSITE & ỨNG DỤNG PHẦN MỀM

Là một doanh nhân, tôi muốn giúp doanh nhân người Việt tiết kiệm thời gian, công sức, và phí tổn kinh doanh bằng cách tận dụng kỹ thuật tự động hóa và không gian kỹ thuật số.


Thiết kế website & ứng dụng

Thiết kế website, logo, và ứng dụng chuyên dành cho doanh nghiệp nhỏ và freelancer.


Bản địa hóa & kiểm thử giao diện người dùng

Dịch vụ bản địa hóa và kiểm thử chất lượng của các trang website và ứng dụng phần mềm sang nhiều ngôn ngữ cho người dùng tiềm năng.


Hiệp Hội Thông Dịch Viên Chuyên Nghiệp

Đội ngũ thông dịch viên của VLS tuân thủ theo các Quy tắc Đạo đức và Hành nghề chuyên nghiệp.