DỊCH VĂN BẢN & PHỤ ĐỀ PHIM

VLS luôn sẵn sàng cung cấp cho quý vị những dịch vụ thông dịch, phiên dịch sau đây!


DỊCH VÀ CHỨNG NHẬN GIẤY TỜ

Dịch và chứng nhận bằng cấp, giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn, bảng điểm/học bạ từ các trường, văn bản pháp luật, tờ khai tuyên thệ, hợp đồng kinh doanh, văn bản thỏa thuận ký kết, và các tài liệu mật.


PHỤ ĐỀ & DỊCH ĐỐI THOẠI

Thực hiện phụ đề phim và dịch đối thoại trong đoạn âm thanh, nội dung tin nhắn và thư điện tử (email) cho tòa án hoặc các mục đích cá nhân từ Tiếng Anh sang Tiếng Anh, Tiếng Việt sang Tiếng Anh hoặc ngược lại.


Hiệp Hội Thông Dịch Viên Chuyên Nghiệp

Đội ngũ thông dịch viên của VLS tuân thủ theo các Quy tắc Đạo đức và Hành nghề chuyên nghiệp.