Các Câu Hỏi Thường Gặp

Thông dịch cho các buổi hẹn thi quốc tịch Hoa Kỳ chỉ dành cho các cô chú là thường trú nhân Hoa Kỳ trong vòng 15 năm và trên 55 tuổi và trường hợp cô chú là thường trú nhân trong vòng 20 năm và trên 65 tuổi. Dịch lại từ nguồn của USCIS: https://www.uscis.gov/policy-manual/volume-12-part-e-chapter-2 Phí thông dịch tận nơi là $180 - $220 tùy theo văn phòng di trú (USCIS) ở San Jose hoặc San Francisco. Vui lòng gọi ngay để báo giá và đặt lịch hẹn trước càng sớm càng tốt.

Thông dịch viên có chứng nhận của chúng tôi sẽ đến tận nơi sự kiện, huấn luyện, hội thảo, lễ cưới, lễ tang, hòa giải trọng tài pháp lý, tham vấn luật sư vụ kiện, hẹn phỏng vấn di trú USCIS, hẹn thi quốc tịch Hoa Kỳ. Vui lòng gọi số cho chúng tôi để báo giá và đặt lịch hẹn càng sớm càng tốt.

Đối với giấy tờ thủ tục, chúng tôi tính phí $70 cho mỗi trang.

Đội ngũ VLS chuyên thông dịch Anh - Việt, nhưng chúng tôi có hợp tác với những thông dịch viên chuyên nghiệp cho tiếng Tây Ban Nha, Thái Lan, và Hàn Quốc tại California và ở một số tiểu bang khác.

Quý khách nên gọi 408-409-5576 để cho thông dịch viên biết thêm về cơ quan yêu cầu giấy tờ và thời hạn giao bản dịch. Hơn nữa, các thông dịch viên của chúng tôi luôn có hẹn phiên dịch mỗi tuần với tòa án, cơ quan di trú Hoa Kỳ, văn phòng luật sư, công ty bảo hiểm, và các tập đoàn công nghệ thông tin.

Thông Dịch Là Gì?